KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

HPLC-MS med vekt på miljøapplikasjoner

HPLC-MS med vekt på miljøapplikasjoner

I dette kurset går vi inn på enkel bruk av massespektrometri når den brukes koblet til væskekromatografi.

 

Kursets innhold er i hovedsak:

  • Forklaring av elementære begrep som oppløsning, massenøyaktighet, monoisotopmasse, m/z og molekylion
  • gjennomgang av de mest brukte ioniseringsteknikker i LC-MS (elektrospray og kjemisk ionisering)
  • innføring i masseanalysatorer som kvadrupol, ionefelle, time-of-flight og orbitrap og hvordan disse brukes til å bestemme massen til stoffer og hvordan man fragmentere ioner.
  • Forklaring av hvordan tandem massespektrometri (tandem MS, MS/MS) brukes til å løse ulike praktiske problemstillinger på.
  • Enkel tolkning av resultater etter en LC-MS analyse.
  • Spesifikke eksempler vil bli gjennomgått.

 

Kurset er perfekt for deg som:

  • kan lite om LC-MS men litt om kromatografi
  • har analytisk kjemisk og biokjemisk bakgrunn

 

Påmelding

Du kan melde deg på ved å benytte vårt påmeldingsskjema, eller ved å kontakte Teknolab. Skulle du være i tvil om du er i målgruppen for dette kurset, anbefaler vi deg å ta kontakt.

[table “” not found /]

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til et hyggelig og spennende kurs!

Med vennlig hilsen
Teknolab AS
Verkstedveien 29
1400 Ski
E-post: mail@teknolab.no