KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

Grunnleggende HPLC-MS med kliniske applikasjoner D3

Grunnleggende HPLC-MS med kliniske applikasjoner

I dette kurset går vi inn på enkel bruk av massespektrometri når den brukes koblet til væskekromatografi.

Kursets innhold er i hovedsak:

  • Forklaring av elementære begrep som oppløsning, massenøyaktighet, monoisotopmasse, m/z og molekylion
  • gjennomgang av de mest brukte ioniseringsteknikker i LC-MS (elektrospray og kjemisk ionisering)
  • innføring i masseanalysatorer som kvadrupol, ionefelle, time-of-flight og orbitrap og hvordan disse brukes til å bestemme massen til stoffer og hvordan man fragmentere ioner.
  • Forklaring av hvordan tandem massespektrometri (tandem MS, MS/MS) brukes til å løse ulike praktiske problemstillinger.
  • Enkel tolkning av resultater etter en LC-MS analyse.

Kurset er perfekt for deg som:

  • kan lite om LC-MS men litt om kromatografi
  • har analytisk kjemisk og biokjemisk bakgrunn

[table “” not found /]

Hvis du er i tvil om hvorvidt du er i målgruppen for kurset eller ikke, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss. For påmelding, fyll ut vårt online påmeldingsskjema eller ta kontakt med Teknolab.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til et hyggelig og spennende kurs!

Med vennlig hilsen

Teknolab AS

Verkstedveien 29

1400 Ski

E-post: mail@teknolab.no