KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

AFFINISEP

Affinisep er en fransk produsent, med spesialkompetanse på utvikling av “smarte” polymerer. De har en patentert portefølje basert på molecularly imprinted polymers (MIP). Affinisep investerer i forskning og utvikling og vitenskapelig samarbeid med ledende universiteter. Dette gir teknologiledende produktutvikling.

Fokusprodukter:

AFFINIMIP® SPE

AttractSPE™

SilactSPE™

 

AFFINIMIP® SPE – Selective MIP SPE-kolonner

AFFINIMIP® SPE er SPE-sorbenter basert på (MIP) for prøveopparbeidelse før analysen.
Takket være overlegen selektivitet i forhold til standard SPE, oppnår man høyere utbytte med enkle, og ferdig-til-bruk prosedyrer.

AFFINISEP utvikler en kryssbundet polymer som gjenkjenner én spesifikk forbindelse, eller strukturelt relaterte forbindelse, basert på form og kjemisk funksjon.

Tilgjengelige i forskjellige formater:

Forbindelser:

AFFINISEP har en unik SPE for analyse av glyfosat (ugressmiddel) i flere matrikser.

Les mer om dette her: Glyphosate – AFFINISEP

 Andre forbindelser inkluderer også:

 • Patulin
 • Zearalenon
 • Ochratoksin A
 • Fumonisins & Zearalenone
 • Deoxynivalenol (DON)
 • Bisfenoler for bisfenol A og nært beslektede strukturer
 • Østrogener
 • Zeranolrester
 • Kloramfenikol

 

 • Amfetamin
 • Tetracykliner
 • Metanephrines
 • Katekolaminer
 • Picoliniske herbicider (Clopyralid, Picloram, Aminopyralid)
 • Glyphosate – AMPA
 • Phenolics
 • Polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) inkludert i fettstoffer

Ønsker du mer informasjon kan du besøke nettsiden til AFFINISEP, eller laste ned katalogen nedenfor.

Ta kontakt for ytterligere informasjon…