KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

Grace Disovery Sci

GRACE DAVISON DISCOVERY SCIENCES (ALLTECH)

Grace (Alltech) er en av verdens ledende leverandører av kromatografiprodukter, og produserer og distribuerer en meget omfattende produktlinje av kolonner, tilbehør og instrumentering innen feltene HPLC, GC, ionekromatografi, tynnsjikt, fastfase-ekstraksjon (SPE) og generell prøvebehandling. Alltech har eksistert siden 1970, og er i dag representert i over 60 land.

Utvalgte produktgrupper

 • HPLC kolonner m/tilbehør
 • GC kolonner m/tilbehør
 • SPE og filtrering
 • Sprøyter
 • Prøveglass
 • Nitrogengeneratorer
 • Pumper
 • Kolonneovner
 • UV/fluorescensdetektorer
 • Lysspredningsdetektorer (ELSD)
 • Enkel software
 • Gassprøveposer

Hjemmeside:

www.disceoverysciences.com

Katalog (pdf)

Ta kontakt for ytterligere informasjon…

KATALOGBESTILLING (GRATIS)

Vennligst fyll ut den postadressen du ønsker at katalogen skal sendes til, så sender vi den til deg så fort som mulig. Hvis du har spesielle ønsker når det gjelder utsendelsen, vennligst skriv dette i Kommentar-boksen.

 • Velg katalogen du ønsker å bestille