KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

VICI Valco/Jour

VICI Valco/VICI Jour

VICI Valco har i over 35 år designet og produsert komponenter for analytisk, biomedisinsk og biokompatibel instrumentering. Kvalitet og presisjon gjennomsyrer produktene som spenner fra skruer og muttere til avanserte ventiler med tilhørende styringssystemer. VICI Jour, et datterselskap, leverer all slags tilbehør innen kromatografi og systemer for transport av lave væskestrømmer. Dette er det nærmeste man kommer en “bibel” for den som jobber med GC, HPLC eller SFC/SFE.

Utvalgte VICI-produkter

 • svitsje- og injeksjonsventiler for gasser og væsker
 • aktuatorer
 • injeksjonslooper
 • koblinger (T-stykker, X/Y/T-stykker, unioner, skruer, ferruler, osv) ulike materialer og dimensjoner
 • rør/tubing i alle slags materialer
 • kontrollenheter for temperatur- og ventilstyring
 • GC-kolonner og detektorer
 • gassrensere
 • Gassgeneratorer
 • mobilfasefilter, filter, degassing

Nettsider:

www.vici.com
www.vici-jour.com
www.dbsinstruments.com/en/

På disse sidene kan du finne mye nyttig informasjon, som f.eks. egenskaper til de fleste metaller og polymerer og animerte tegninger som illustrerer alle mulige svitsje-/injeksjons-applikasjoner og alle detaljer om gassgeneratorer.

Ta kontakt for ytterligere informasjon…

KATALOGBESTILLING (GRATIS)

Vennligst fyll ut den postadressen du ønsker at katalogen skal sendes til, så sender vi den til deg så fort som mulig. Hvis du har spesielle ønsker når det gjelder utsendelsen, vennligst skriv dette i Kommentar-boksen.

 • Velg katalogen du ønsker å bestille