KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

Wellington Laboratories

Wellington Laboratories

Wellington har i over 25 år spesialisert seg på standarder for miljøanalyser, og har etterhvert opparbeidet seg et spesielt godt utvalg innen bl.a. bromerte flammehemmere, polyklorinerte bifenyler og perfluorerte forbindelser.

Utvalgte produktgrupper:

  • bromerte flammehemmere
  • polyklorinerte bifenyler
  • perfluorerte forbindelser

Hjemmeside:

www.well-labs.com

Ta kontakt for ytterligere informasjon…

KATALOGBESTILLING (GRATIS)

Vennligst fyll ut den postadressen du ønsker at katalogen skal sendes til, så sender vi den til deg så fort som mulig. Hvis du har spesielle ønsker når det gjelder utsendelsen, vennligst skriv dette i Kommentar-boksen.

  • Velg katalogen du ønsker å bestille