KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

Nyhet : Alt du trenger til uorgansk analyser.

En av våre siste: SCP Science

Alt du trenger av utstyr og forbruksvarer til uorganisk kjemi.

  • Prøveoppslutningsutstyr ( Varmeplater, filtersystemer, mikrobølgeover) m/tilbehør
  • Prøveprepareringsutstyr for XRF og forbruksvarer.
  • Standarder, reagenser og referansematerialer.
  • Conostan oljestandarder
  • Grafittdigler
  • Deler til ICP AES/MS