KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

Detektorer

DETEKTORER

Teknolab har et lite utvalg av detektorer

Teknolab fører vanlige UV/VIS detektorer for flere systemer, CE, LC, Prep og Flash fra ECOM.

Ecom er et Tsjekkisk firma som leverer prisgunstige instrumenter, alt fra komplette HPLCer til frittstående enheter.

Klikk på bildet over for mer informasjon.

Teknolab fører lysspredningsdektorer fra Sedere.

Dette er en universell detektor, som benyttes når analytten ikke har kromofore grupper (UV/VIS) og eller ikke har ioniserbare forbindelser som en MS krever.

SEDERE er den ledende produsenten i verden av (lavtemperatur-fordampende) lysspredningsdetektorer (LT-ELSD) for HPLC, U-HPLC, HTLC, μ-HPLC, GPC, preparativ HPLC, flashkromatografi og SFC. Disse detektorer benyttes både som enkeltstående enheter til datastyrte systemer for automatiserte analyser, takket være flere SW drivere.

Klikk på bildet over for mer informasjon.

RI detektor fra Shodex

RI detektoren er en universell detektor som ofte benyttes i sukkeranalyser hvor analytten ikke har kromofore grupper, og da er ikke en UV/VIS detektor egnet.

2016-09-05 12_39_34-_em_New__em_ Refractive Index Detector _ Shodex RI-501,502,504 _ Shodex_ HPLC Co

Klikk på bildet over for mer informasjon.