KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

Prep

Prep

PREPARATIV KROMATOGRAFI

Innen preparativ kromatografi skal man ofte gjøre to ting på en gang, man skal detektere riktig komponent og gjøre en oppsamling av denne.

Vi har kolonner fra flere leverandører som kan oppskaleres til Prep, bla. YMC, MN, GLScienses og Kromasil.

preparative column YMC

Kontakt oss for teknisk assistanse og priser.