KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

TYNNSJIKTSKROMATOGRAFI (TLC)

Teknolab fører hele TLC- porteføljen til Macherey-Nagel.
Det inkluderer plater, elueringstanker, kits, filtre, spray og mye mer.