KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

Referansematerialer

REFERANSEMATERIALER

UV/VIS-spektrofotometri er en av de mest brukte analyseteknikkene innen analytisk kjemi. Denne teknikken er av natur både nøyaktig og presis, men det er allikevel essensielt å kontrollere instrumentet med jevne mellomrom for å være sikker på at det opererer i de områdene som er definert. Starna/Optiglass har allerede i flere tiår produsert sertfiserte referansematerialer (CRMs) til dette formålet, og tilbyr CRMer for å kontrollere instrumentets fotometriske nøyaktighet, oppløsning/båndbredde og at bølgelengdene er korrekte.

Klikk på bildet under for link til Starnas referansesider:

Teknolab_spektrometri_kyvetter_starna_refset