KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

Miljøstandarder

Standarder for miljøanalyser

Wellington har i over 25 år spesialisert seg på standarder for miljøanalyser, og har etterhvert opparbeidet seg et spesielt godt utvalg innen bl.a. bromerte flammehemmere, polyklroinerte bifenyler og perfluorerte forbindelser.

Utvalgte produktgrupper:

– bromerte flammehemmere

– polyklorinerte bifenyler

– perfluorerte forbindelser

Hjemmeside:

www.well-labs.com