KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

AAS og ICP : Prøvepreparering og håndtering.

Teknolab har et et stort utvalg av produkter for prøvepreparering og annet tilbehør tilgjengelig via SCP Science. Noen spennende produkter er vist under.

Les mer om SCP og last ned katalogen her : http://www.teknolab.no/leverandorer/scp/

Eller besøk SCP sine nettsider direkte: http://www.scpscience.com

Digitubes : For bla. prøveoppslutning i varmeblokk. Rør produsert av svært ren polypropylen. Rørene er grader etter ASTM klasse A og fortynning kan gjøres direkte i røret. Filtrering kan også gjøres direkte fra rør til rør med “DigiFilter”: To rør skrus sammen med et filter mellom og væsken fitreres fra det ene røret til det andre ved hjelp av en vakuummanifold.

 

digitubes_set


 

Conostan oljestandarder – Alt du trenger av standarder for oljeanalyser :

 • Metaller og svovel i biodiesel
 • Metaller i oljer
 • Svovel og klor i Isooktan, råolje,mineraloljer,diesel..
 • PremiSolv: Lukfritt og rent alternativ til parafin som fortynner. Er ikke klassifisert som farlig gods, forenkler logistikken og er tryggere i bruk.
 • Viskositetstandarder
 • Flammepunkt
 • Partikler i olje
 • Miksing av spesialstandarder

 

Constan standarder


Prøvehåndtering : SCP sin “Sample Handler” atomatiserer fortynning og tilsatser.

 • Kan tilsette opptil 7 forskjellige kjemikalier med en nøyaktighet på +/-  0.6%.
 • Automatisk preparering av dine standardløsninger
 • Normalisering etter klasse A-krav
 • Korrosjonsbeskyttet for å kunne håndtere aggressive væsker
 • Fleksibel programvare som kan konfigureres til alle typer autosamplerrør eller DigiTubes
 • Omrøring/miksing av prøven

Varmeblokker for prøveoppslutning. Som standard er blokkene tilpasset DigiTubes i 15, 50 eller 100 mL. Blokkene kan leveres til andre volum/størrelser på mål.

Kapasitet fra 9 til 168 posisjoner, avhengig av valgt rørvolum og størrelse.digiprep-ls-red


Temperaturen i prøven styres med en regulator. Flere modeller er tilgjengelig, under er en regulator med berøringsskjerm. Best nøyaktighet oppnås med en “DigiProbe” som måler temperaturen direkte i en av prøvene (+/- 1 grad C).touch-screen-controller-red

Digiprobe

Digiprobe


Ved inndamping er “DigiSet” en god ide. Dette er en sensor som kan slå av varmeblokken når prøven er dampet inn til ønsket volum.


Flere modeller av mikrobølgeovner for oppslutning. De enkleste har kvartsrør og seks posisjoner. Den mest avanserte utgaven er automatisert med opptil 168 rør der alle rør kan kontrolleres uavhengig av hverandre.