KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

Teknolab resertifisert

Vi ønsker å informere våre kunder om at Teknolab AS ble ISO9001:2008 resertifisert den 4 juli i år. Dette gir en trygghet for dere, våre kunder, at Teknolab AS arbeider iht. en kvalitetsstandard.

Med vennlig hilsen
Oss i Teknolab